PRIVACY STATEMENTPepsiCo BeLux B.V.B.A. (hierna “PepsiCo BeLux”) respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe PepsiCo BeLux gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

1. Online communicatie
PepsiCo BeLux maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt aan PepsiCo BeLux middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. PepsiCo BeLux adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site aan PepsiCo BeLux te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan PepsiCo BeLux via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

2. Persoonlijke informatie

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving (wet van 8 december 1992). Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die PepsiCo BeLux over u heeft en zonodig correcties aan laten brengen.

PepsiCo BeLux verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contactformulier op deze Site, of het verzenden van een e-mail, geeft u PepsiCo BeLux toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het correct behandelen van uw vraag/opmerking.

3. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal PepsiCo BeLux gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen PepsiCo BeLux de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

4. Cookies
PepsiCo BeLux maakt op haar internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

5. Wijzigingen
PepsiCo BeLux behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt


Deze Privacy Statement doet geen afbreuk aan potentiële specifieke voorwaarden toepasselijk op, bij voorbeeld, een promotionele actie. In geval van tegenstrijd tussen deze Privacy Statement en zulke specifieke voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.